Showing all 4 results

Kategóriák
Termék/lap 9 24 36

KIEHL Vinoxin nemesfém tisztítószer, 500 ml

1 288 Ft +ÁFA
(1 636 Ft)
Savas alapú, erős hatású használatra kész tisztítószer. Eltávolítja a mész- és vízkőlerakódást.

TANA GREASE topSwitch ultrakoncentrált univerzális konyhai tisztító UTÁNTÖLTŐ

5 976 Ft +ÁFA
(7 590 Ft)
Felhasználási terület ■ A GREASE topSwitch minden vízálló felületre és berendezési tárgyra alkalmas élelmiszer-feldolgozó területeken, valamint használható tisztító- és nagynyomású gépekben. ■ Nem alkalmas lezáratlan/kezeletlen fa felületekre. Termékbiztonság, Tárolás és Környezetvédelem Biztonság: Ipari felhasználásra készült termék. További információ a biztonságtechnikai adatlapon találhatóak. Tárolás: Eredeti csomagolásban szobahőmérsékleten tárolható. Környezetvédelem: A göngyöleget csak teljesen kiürített állapotban tegye be újrahasznosításra. A maximális hatékonyság érdekében mindig a megfelelő adagolást használja. Ez minimálisra csökkenti a vízfogyasztást és csökkenti a vízszennyezést. A csomagolást csak teljesen kiürült állapotba dobja az újrahasznosítható gyűjtőbe. Figyelmeztető mondatok : H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok : P102 Gyermekektől elzárva tartandó. Megelőzés: P280 Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező. Beavatkozás: P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz. Hulladék kezelés: P501 Az edény elhelyezése hulladékként: csak teljesen kiürített állapotban. Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén: Alkoholok, C12-14, etoxilált D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

TANA GREASE topSwitch ultrakoncentrált univerzális konyhai tisztító

7 288 Ft +ÁFA
(9 256 Ft)
Felhasználási terület ■ A GREASE topSwitch minden vízálló felületre és berendezési tárgyra alkalmas élelmiszer-feldolgozó területeken, valamint használható tisztító- és nagynyomású gépekben. ■ Nem alkalmas lezáratlan/kezeletlen fa felületekre. Termékbiztonság, Tárolás és Környezetvédelem Biztonság: Ipari felhasználásra készült termék. További információ a biztonságtechnikai adatlapon találhatóak. Tárolás: Eredeti csomagolásban szobahőmérsékleten tárolható. Környezetvédelem: A göngyöleget csak teljesen kiürített állapotban tegye be újrahasznosításra. A maximális hatékonyság érdekében mindig a megfelelő adagolást használja. Ez minimálisra csökkenti a vízfogyasztást és csökkenti a vízszennyezést. A csomagolást csak teljesen kiürült állapotba dobja az újrahasznosítható gyűjtőbe. Figyelmeztető mondatok : H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok : P102 Gyermekektől elzárva tartandó. Megelőzés: P280 Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező. Beavatkozás: P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz. Hulladék kezelés: P501 Az edény elhelyezése hulladékként: csak teljesen kiürített állapotban. Veszélyes összetevők, melyeket fel kell tüntetni a címkén: Alkoholok, C12-14, etoxilált D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

C.C.Eroplus speciális tisztítószer (gőzpárolóhoz) 5 liter

11 350 Ft +ÁFA
(14 415 Ft)
Eltávolítja a ételzsír-olaj által okozta, ráégett szennyeződéseket, megakadályozza a vízkeménységet okozó sók kiválását.